SEO Rotterdam voor resultaat op maat

Nee, aan alleen een fraai vormgegeven website heb je niet zo heel veel. Die mooie foto’s, die informatieve blogs en dat fraaie design; mooi hoor, maar wie ziet je website dan eigenlijk? Met andere woorden, je website moet wel gevonden worden wil je al dit moois met de wereld delen en wil je online (zakelijke) successen boeken. Om te zorgen dat er meer mensen op je website komen, kun je SEO toepassen. SEO staat voor Search Engine Optimization, in goed Nederlands betekent dit zoekmachine optimalisatie. Door het slim toepassen van SEO krijg je vaak al heel snel meer bezoekers – en meer conversies en omzet- op je website en dat is uiteraard precies wat je wilt. SEO lijkt weliswaar niet heel ingewikkeld, maar de juiste toepassing vraagt wel om specifieke kennis, ervaring, energie en tijd. Ondernemers die verstandig zijn en SEO op de beste manier toegepast willen zien, die besteden dit uit aan een professional. SEO Rotterdam is zo’n specialist.

Steeds weer nieuwe technieken

Voor de duidelijkheid: SEO rotterdam optimaliseert websites en apps voor groepen mensen die gebruik maken van zoekmachines. Of anders; zoekmachineo optimalisatie is het optimaliseren van interne en externe factoren van een website om te zorgen dat het bezoek naar websites en apps op zoekwoorden vanuit zoekmachines te verhogen. Of dit belangrijk is? En of. Wist je dat Google elke dag 3.500.000.000 keer gebruikt wordt om een bepaalde website te vinden? Door te zorgen dat je scoort met keywords- relevante zoekwoorden- neemt het organische zoekverkeer toe. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf in de online marketing. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan Ranking Masters.

SEO is een van de meest gebruikte termen als het gaat om websites, ook door mensen die er eigenlijk niets van weten. SEO is dan ook een enorm breed begrip, met gebruiksvriendelijkheid, techniek, content, onpage optimalisatie en linkbuilding als meest belangrijke elementen. Met de jaren zijn er telkens opnieuw technieken ‘uitgevonden’ om steeds hoger te kunnen scoren binnen de zoekmachines. Veel van die technieken verdwenen even snel als ze kwamen en eigenlijk weet alleen Google hoe het écht werkt. Wel heeft Google een aantal keren iets losgelaten over wat nou echt belangrijke elementen zijn om hoger in hun zoekmachine te komen: met name kwaliteit en relevantie zijn instrumenten waarmee je scoort, zo liet Google zich in een onbewaakt moment ontvallen. Om écht hoger te scoren in de zoekmachine van Google worden een aantal technieken ingezet die resultaten op zowel de korte als op de lange termijn mogelijk maken.

Keywords op belangrijke plaatsen

Belangrijk aspect binnen zoekmachineoptimalisatie is dat je zoekwoorden – ook wel keywords genoemd- op belangrijke plaatsen op je webpagina zijn verwerkt, dat er synoniemen gebruikt worden, er sprake is van een schone code, je webpagina’s goed van structuur zijn en je kwalitatief goede backlinks hebt verzameld van andere, relevante websites. Een behoorlijk intensief proces dus, én een proces waarvoor specifieke kennis en tijd nodig is. SEO Rotterdam heeft die kennis en is als geen ander in staat om duurzaam hoger te scoren binnen de zoekmachines.

Relevantie en techniek

Google laat dag in dag uit bots langs websites crawlen. Pagina’s worden door die bots beoordeeld op relevantie, autoriteit en techniek en worden opgeslagen in grote databases. Google categoriseert de webpagina en geeft en geeft de pagina een positie in de ranking van de zoekresultaten. Wie hoog wil scoren, die laat SEO Rotterdam on page en off page werkzaamheden uitvoeren. Als het om on page gaat, gaat het om relevantie en techniek, om de inhoud dus. Er wordt gekeken of de structuur van je webpagina en de achterliggende code zoekmachinevriendelijk is en of een webpagina voldoet aan de normen die gelden voor kwaliteit en relevantie. Off page gaat om autoriteit; over externe factoren die invloed hebben op je website. Dan moet je denken aan het aantal backlinks en de waarde en relevantie van je linkpartners. Ook wordt gekeken of er op sociale media naar jouw website wordt verwezen. Je zou off page ook wel het in kaart brengen van de populariteit van je website kunnen noemen.

Ei van Columbus

Om het doel – het beter vindbaar worden van je website- tot stand te brengen worden verschillende technieken toegepast en zijn al heel veel technieken toegepast. Telkens weer duiken er technieken op die zogenaamd het Ei van Columbus zijn, even snel verdwijnen ze weer. De technieken die tegenwoordig gebruikt worden zijn onder meer local SEO (voor optimale regionale dekking), mobile SEO (mobiele websites worden immers steeds belangijker), linkbuilding (het verzamelen van veel kwalitatief goede en relevante backlinks), het toepassen van lange teksten (hoe meer woorden, hoe groter de kans op een hogere positie), LSI  (het gebruiken van synoniemen die bij de keywords horen, dwell time (zorgen dat gebruikers langer op je website blijven), CTR optimalisatie (de titels in de zoekmachine aantrekkelijker maken), interne linkstructuur (zorgen voor goede interne verwijzingen van de ene pagina naar e andere pagina) en technische SEO, het optimaliseren van code, javascript, css, laadtijd en afbeeldingen.

Korte en lange termijn

SEO is een vak geworden de laatste jaren, want wat nu A is, kan binnen afzienbare tijd zomaar B zijn. Het vakgebied verandert continu. Ook dat is een reden om te kiezen voor SEO Rotterdam, omdat zij steeds op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en nieuwe technieken. Er zijn online weliswaar heel veel handleidingen te vinden die je als ondernemer vertellen wat je moet doen – en wat je niet moet doen- als je SEO toe wilt passen voor je website. En toegegeven, je kunt het zelf ook doen, mits je maar voldoende tijd hebt en over toch wel wat kennis beschikt. Het is echter veel beter je SEO uit te besteden aan een professioneel bedrijf, al was het alleen al vanwege de factor tijd, want er zijn maar weinig ondernemers die voldoende tijd hebben om een tijd- en energie slurpend traject als SEO toe te passen. Bovendien gaan die handleidingen in veel gevallen uit van succes op de korte termijn, maar wordt vergeten te melden dat het toepassen van deze korte termijn strategie de resultaten op langere termijn juist negatief kunnen beïnvloeden. Kortom; SEO is complex, is weten wat je doet op korte en lange termijn en is dus bovendien iets van de lange adem. Facetten om rekening mee te houden en vooral nog een reden om deze buitengewoon belangrijke werkzaamheden uit te besteden.